Uloga studenata u Erasmus povelji za visoko obrazovanje 2021.-2027.

ESN Dubrovnik

Iako su pregovori o proračunu za sljedeći Erasmus + program 2021.-2027. još uvijek u tijeku, institucije visokog obrazovanja koje žele sudjelovati u Erasmus + projektima trenutno se prijavljuju za jedan od najvažnijih dokumenata u okviru sektora visokog obrazovanja Erasmus +: Erasmus povelju za visoko obrazovanje.

Povelja je preduvjet za svako visoko učilište koje želi sudjelovati u Erasmus + projektima i mobilnostima. Izdvajaju standarde za osiguravanje kvalitetne mobilnosti kroz niz obveza prema studentima koje bi visoka učilišta trebala poduzeti. Uključuje opća načela i obveze. ECHE je ko-kreacija nacionalnih agencija Erasmus +, predstavnika studenata kao što je Erasmus studentska mreža (ESN) i drugih organizacija civilnog društva i stručnjaka za mobilnost studenata.

U svojim smjernicama ECHE se poziva na ESN-ove projekte i inicijative, poput SocialErasmus, ESNsurvey 2019 ili Buddy System. Većina obveza ECHE-a bit će bolje postignuta ako studentske organizacije poput ESN-a budu uključene u dizajn i provedbu inicijativa. S novim Erasmus + programom koji ima za cilj veće sudjelovanje i angažman, nema boljeg načina za početak od uključivanja Erasmus alumni studenata kako bi se poboljšalo iskustvo učenja novih Erasmus studenata.

Imajući sve ovo na umu, ESN je stvorio dokument za poticanje suradnje između visokih učilišta i odsjeka ESN-a u cijeloj Europi, tako da mogu zajedno raditi na postizanju obveza opisanih u ECHE na najbolji mogući način. Kao najveća mreža Erasmus alumni studenata u Europi, s 530 lokalnih odsjeka prisutnih u gotovo 1000 visokih učilišta i 15000 volontera koji rade na obogaćivanju društva putem međunarodnih studenata, osiguran je velik utjecaj.

Sigurni smo da će ova suradnja pomoći u postizanju ciljeva novog Erasmus programa, potičući više studenata nego ikad prije na sudjelovanje i promičući aktivno građanstvo te sudjelovanje mladih Europljana.

Erasmus Charter 2021-2027.

 

Preuzeto sa: https://esn.org/news/role-students-erasmus-charter-higher-education-2021-2027

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *