Erasmus + program za 2021-2027

Postignut je politički dogovor za novi program #ErasmusPlus (2021.-2027.).

Komisija je danas pozdravila politički sporazum postignut između Europskog parlamenta i država članica EU-a o novom programu Erasmus + (2021.-2027.). Sad su okončani pregovori o trilogu, dok Europski parlament i Vijeće konačno ne odobre pravne tekstove.

Novi program neće biti samo sveobuhvatniji i inovativniji, već i digitalniji i zeleniji. Bit će ključno za postizanje Europskog obrazovnog prostora do 2025. godine i mobilizirat će obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sportski sektor za brz oporavak i budući rast. Pružit će mnoge nove mogućnosti europskim učenicima. Povećanom dostupnošću i fleksibilnijim formatima mobilnosti pružit će mogućnosti raznovrsnijoj grupi učenika, uključujući one s manje mogućnosti i školarce koji su sada uključeni u akciju mobilnosti. Nudit će nove mogućnosti za suradnju, poticanje inovacija u dizajniranju kurikuluma, praksi učenja i poučavanja, a promovirat će i zelene i digitalne vještine. Također će podržati nove vodeće inicijative, poput europskih sveučilišta, Erasmus učiteljskih akademija, centara za strukovnu izvrsnost i DiscoverEU.

Sada sve ovisi o ukupnim pregovorima o VFO-u. To znači da je početak novog programa ovisan o konačnom odobrenju sljedećeg dugoročnog proračuna od strane nacionalnih vlada.

Za više informacija posjetite web stranicu: https://europa.eu/!cr64Kr

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *