Erasmus street with a twist: Aktivizam

Volonteri i aktivisti se razlikuju u tome što su aktivisti usmjereni prema strukturama, poput vlade različitih država, dok se volonteri usredotočuju na ljude. Amnesty International se bavi zastupanjem interesa i podizanjem svijesti o potrebi zaštite ljudskih prava na međunarodnoj i nacionalnoj razini, dok volonteri svojim izravnim akcijama na lokalnoj razini doprinose borbi protiv globalnog kršenja ljudskih prava. Unatoč razlikama, volontiranje i aktivizam su u dinamičnom odnosu, jer su oboje svrhoviti i orijentirani na društvene promjene, potiču sudjelovanje ljudi u različitim sredinama te promiču socijalno uključivanje.

Amnesty International i Human Rights Watch i su primjeri aktivističkih grupa koje identificiraju ključne probleme i zagovaraju rješenja. Ove grupe su primjeri aktivizma u zajednici, koji je način za pojedince da se uključe u svoje zajednice i rade na stvaranju pozitivnih promjena. Amnesty International je globalni pokret s više od tri milijuna podupiratelja, članova i aktivista u više od 150 zemalja, koji se zalaže za poštovanje ljudskih prava. Volontiranje je jedan od najčešćih načina na koji građani aktivno sudjeluju u svojim zajednicama, a oni koji dijele vrijednosti Amnesty Internationala mogu sudjelovati u različitim volonterskim aktivnostima koje se kreću od istraživanja i promotivnih kampanja do konkretnih akcija u zajednici. Volontiranje potiče društveni aktivizam, dovodi do povećane participacije građana u društvenom životu, stvara lokalne mreže i razvija osjećaj odgovornosti za rješavanje problema u zajednicama.

Ova je publikacija ostvarena uz financijsku pomoć Europske Unije. Ona izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom pri uporabi informacija koje se u njoj nalaze.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *