Ministarstvo socijalne politike i mladih

O ministarstvu

Uvažavajući mlade kao skupinu od osobite važnosti za razvoj društva, Vlada Republike Hrvatske je, svojim programskim djelovanjem i osnivanjem Ministarstva socijalne politike i mladih, otvorila prostor za stvaranje boljih uvjeta u ostvarivanju njihovih prava, zadovoljavanju potreba te aktivnog sudjelovanja u društvu na državnoj i lokalnoj razini.

Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine Dana 09. listopada 2014. godine Vlada Republike Hrvatske usvojila je Nacionalni program za mlade za razdoblje od 2014. do 2017. godine. Nacionalni program za mlade je sveobuhvatan strateški dokument kojemu je cilj unapređenje aktivnosti tijela državne uprave i javnih ustanova koje, svojim djelokrugom i nadležnostima, pridonose zadovoljavanju potreba mladih i podizanju kvalitete njihova života sa svrhom njihove optimalne društvene integracije.

Nacionalni program predstavlja strateški okvir za podizanje svjesnosti svih dionika društva o potrebi njihovog djelovanja na svim razinama kako bi se navedeni ciljevi ostvarili.

Suradnjom širokog kruga dionika, pri izradi novog Nacionalnog programa učinjen je značajan iskorak. Nacionalni program oslanja se na rezultate znanstveno-istraživačkog projekta o potrebama, potencijalima i problemima mladih u hrvatskom društvu, u čijoj su realizaciji bili angažirani mladi. Predstavnici mladih su također sudjelovali u Radnoj skupini i Stručnom povjerenstvu za izradu Nacionalnog programa te bili aktivno uključeni u proces javnog savjetovanja i na taj način značajno doprinijeli izradi dokumenta.

Mjere i zadaci Nacionalnog programa imaju sinergijski učinak usmjeren promicanju mladih kao prioritetnog područja čime se stvara pozitivno okružje za unapređenje položaja i prava mladih.