Budućnost bez granica

O projektu

 

Mobilnost je mladima danas postala glavni alat da uz financijsku potporu putem programskih sredstava ostvare razna usavršavanja, međunarodne treninge za mlade, studijske boravke ili stručne prakse u inozemstvu. Sve navedene aktivnosti koje se mogu ostvariti kroz programe EU podižu kvalitetu života i omogućavaju mladima zaposlenje izravno putem stručnih osposobljavanja i praksi ili neizravno putem usvajanja mnogih ”mekih” vještina i znanja koje akademsko obrazovanje u manjoj mjeri obuhvaća.

Putem programa mobilnosti mladi imaju priliku, mnogi po prvi puta, upoznati se sa kulturom europskih susjeda, steći nova poznanstva, umrežiti se sa drugim organizacijama, dobiti priliku putovati i upoznavati nove zemlje, osamostaliti se te općenito razviti se kao mlada osoba u multikulturalnom društvu i pridonijeti podizanju kvalitete svog života. Drugi aspekt mobilnosti pridonosi rješavanju jednog od najvećeg problema Europe zadnjih nekoliko godina a to je nezaposlenost mladih osoba. Kompetencije koje se stječu tijekom usavršavanja i radnih iskustava u programima mobilnosti igraju bitnu ulogu u rješavanju problema nezaposlenih mladih osoba.

Program ”Budućnost bez granica” ima za cilj pridonijeti podizanju kvalitete života i mogućnosti zaposlenja mladih kroz programe mobilnosti. Sve aktivnosti u programu usmjerene su prema ispunjenju programskih ciljeva: informiranje mladih o pojmu mobilnosti, predstavljanje programa mobilnosti, savjetovanje mladih osoba o mogućnostima, podizanje razine svijesti donositelja odluka unutar jedinice lokalne samouprave te uspostavljanje konstruktivnog dijaloga između sveučilišnog osoblja i studenata na temu mobilnosti.

”Budućnost bez granica” provodi se u programskom trajanju od 36 mjeseci (početak 1.12.2015) na području grada Dubrovnika u suradnji sa jedinicom lokalne samouprave gradom Dubrovnikom te udrugom Bonsai – Volonterski centar.

Dobiveni rezultati projekta pridonijeti će podizanju kvalitete života i mogućnosti zaposlenja mladih kroz programe mobilnosti. Taj opći cilj projekta ostvarit će se kroz ostvarenje nekoliko specifičnih ciljeva, a to su:

  • informirati mlade o programima mobilnosti i mogućnostima koje im se pružaju
  • povećati razinu svijesti donositelja odluka o važnosti i učinku mobilnosti među mladima
  • pridonijeti uspostavljanju konstruktivnog dijaloga između sveučilišnog osoblja i studenata na temu mobilnosti
  • pripremiti mlade za razdoblje mobilnosti

Za više informacija o projektu možete kontaktirati voditeljicu za informanje o mobilnosti mladih irena.skundric@esndubrovnik.hr

Partneri