Budućnost bez granica

Budućnost bez granica

Mobilnost je mladima danas postala glavni alat da uz financijsku potporu putem programskih sredstava ostvare razna usavršavanja, međunarodne treninge za mlade, studijske boravke ili stručne prakse u inozemstvu. Sve navedene aktivnosti koje se mogu ostvariti kroz programe EU podižu kvalitetu života i omogućavaju mladima zaposlenje izravno putem stručnih osposobljavanja i praksi ili neizravno putem usvajanja mnogih ”mekih” vještina i znanja koje akademsko obrazovanje u manjoj mjeri obuhvaća.

Putem programa mobilnosti mladi imaju priliku, mnogi po prvi puta, upoznati se sa kulturom europskih susjeda, steći nova poznanstva, umrežiti se sa drugim organizacijama, dobiti priliku putovati i upoznavati nove zemlje, osamostaliti se te općenito razviti se kao mlada osoba u multikulturalnom društvu i pridonijeti podizanju kvalitete svog života. Drugi aspekt mobilnosti pridonosi rješavanju jednog od najvećeg problema Europe zadnjih nekoliko godina a to je nezaposlenost mladih osoba. Kompetencije koje se stječu tijekom usavršavanja i radnih iskustava u programima mobilnosti igraju bitnu ulogu u rješavanju problema nezaposlenih mladih osoba.

Program ”Budućnost bez granica” ima za cilj pridonijeti podizanju kvalitete života i mogućnosti zaposlenja mladih kroz programe mobilnosti. Sve aktivnosti u programu usmjerene su prema ispunjenju programskih ciljeva: informiranje mladih o pojmu mobilnosti, predstavljanje programa mobilnosti, savjetovanje mladih osoba o mogućnostima, podizanje razine svijesti donositelja odluka unutar jedinice lokalne samouprave te uspostavljanje konstruktivnog dijaloga između sveučilišnog osoblja i studenata na temu mobilnosti.

”Budućnost bez granica” provodi se u programskom trajanju od 36 mjeseci (početak 1.12.2015) ukupne vrijednosti 316.225,14 kuna, a voditelj projekta je Marko Žmirak.

Dobiveni rezultati projekta pridonijeti će podizanju kvalitete života i mogućnosti zaposlenja mladih kroz programe mobilnosti. Taj opći cilj projekta ostvarit će se kroz ostvarenje nekoliko specifičnih ciljeva, a to su:

  • informirati mlade o programima mobilnosti i mogućnostima koje im se pružaju
  • povećati razinu svijesti donositelja odluka o važnosti i učinku mobilnosti među mladima
  • pridonijeti uspostavljanju konstruktivnog dijaloga između sveučilišnog osoblja i studenata na temu mobilnosti
  • pripremiti mlade za razdoblje mobilnosti
  • upoznavanje mladih sa tematikom EU fondova

Za više informacija o projektu možete kontaktirati voditeljicu za informanje o mobilnosti mladih irena.skundric@esndubrovnik.hr