PREDAVANJE: KAMPANJE POSREDOVANE INTERAKTIVNIM MEDIJIMA I STUDIJA SLUČAJA: AFIRMATIVNI AKTIVIZAM

Odnosi s javnošću posredovani konvergiranim medijima u kojima dobra ideja, reaktivno i proaktivno djelovanje u realnom vremenu nadoknađuju nedostatak financijskih sredstava za provedbu kampanja odnosa s javnošću prema ciljnim skupinama.

Kroz održano predavanje doc. dr.sc. Đorđe Obradović imao je za cilj osposobiti polaznike za provedbu kampanja prema ciljnim javnostima bez troškova za oglašavanje. Ovladati osnovnim elementima i zakonitostima gerilskog marketinga i odnosa s javnošću posredovanih konvergiranim medijima. U dvosatnom predavanju, Obradović je upoznao prisutne s pojmom gerilskog marketinga, te je na primjeru aktualne studije slučaja pokušao osbosobiti polaznike za osmišljavanje aktivističkih kampanja afirmativnog tipa po fazama od pripreme, preko provedbe do analize.  Uvježbati planiranje, pripremu, provedbu a analizu  kampanje s afirmativnim ciljem.

Predavanje se održalo u sklopu UniActive projekta, u sklopu ciklusa predavanja u svrhu edukacije u području razvoja civilnih kompetencija i građanske participacije organizacija civilnog društva.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *